Storitve

IZDELAVA TEHNIČNIH SHEM IN DOKUMENTACIJE

Z vizualizacijo do višje dodane vrednosti končnega izdelka

Tehnična shema je pomemben element, ki pomaga vizualizirati rešitev izhodiščnega izziva, ki si ga začrtamo. Z risbo oziroma shemo lahko strokovno ali poljubno prikažemo izdelek, ki smo si ga zamislili. Ob pripravi poskrbimo, da je vsebina risbe, dokumenta ali sheme prilagojena točno določenemu uporabniku, na primer strokovnjaku v naslednji fazi procesa razvoja, delavcu v proizvodnji, prodajniku ali končni stranki.

Pomembno je, da z različnimi vrstami shem in načrtov na ustrezen način predstavimo izdelek za točno določenega uporabnika posameznega dokumenta.

V okviru naše ponudbe nudimo sledeče storitve:

  • izdelava skice,
  • priprava terminskega plana,
  • izdelava pnevmatske sheme,
  • izdelava krmilne sheme,
  • priprava delavniške risbe,
  • oblikovanje plana kontrole,
  • pisanje navodil za uporabo,
  • izdelava procesne sheme …

Vsak tip risbe oz. dokumenta zahteva uporabo različnih programskih orodij in poznavanje specifičnih znanj tako za razumevanje samega procesa kot tudi samega procesa in načina izdelave dokumentacije.